THE BLUE PLANNER

תכננו את עצמכם

THE BLUE PLANNER

פנקס A4 עם 30 דפי תכנון יפים יפים שמאפשרים לכם לארגן ולראות את כל המשימות שלכם + להתמלא בהשראה. אנחנו יודעות שתספיקו הכל!

40.00